Poznańskie Dni Rodziny

Zapraszamy na spotkania w dniach 16.05 i 30.05, w godzinach 18.00 – 19.30,
pod nazwą “Podstawy Tai Chi”. Zajęcia odbędą się w Parku Jana Pawła II w okolicach
stawu. Zajęcia będą nieodpłatne, nie ma ograniczeń ilości uczestników.