Walne zebranie

W dniu 29 września w poniedziałek, na zajęciach w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 ul. Dąbrowskiego 163, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Naszego Stowarzyszenia. Pierwszy termin godz. 18.00, drugi termin godz. 18.15.