Warsztaty w Warszawie 25-26.04.2020 r. prowadzący Patrick Leung