Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze


Dnia 21.06.2018

W Zespole Szkół Gimnazjalno-Licealnych
Poznań ul. Wyspiańskiego 27

o godz. 17.50 odbędzie się

Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze