Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi

Tai Chi

To system ćwiczeń zdrowotnych opracowanych na bazie wewnętrznych sztuk walki, wywodzący się ze Starożytnych Chin. Sekwencje powolnych, delikatnych ruchów obracających i rozciągających całe ciało – ścięgna, mięśnie, pozwalają uzyskać odprężenie ciała i relaks umysłu. Jest to swoista medytacja w ruchu poprawiająca krążenie energii, równowagę i koordynację ruchów. Ćwiczymy Tai Chi dla poprawy zdrowia i powrotu do młodzieńczej sprawności. Nie praktykujemy zastosowań bojowych, choć jest to bardzo skuteczna sztuka walki wymagająca jednak wieloletniej praktyki.
Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi to grupa osób ćwiczących od wielu lat Tai Chi według formy Mistrza Moy Lin-Shin. Założyliśmy Naszą organizację chcąc wspólnie ćwiczyć w harmonii i z poszanowaniem swoich członków . Motywacją jest pomaganie innym, stąd wszyscy pracujemy na rzecz stowarzyszenia jako wolontariusze. Współpracujemy z podobnymi grupami w kraju i zagranicą.
Działalność rozpoczęliśmy od czerwca 2011r. Od 2012 roku jesteśmy członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Akademii TaiChi i LokHup – IATLA

Członkostwo

Członkowie Stowarzyszenia za sprawowane funkcje i wykonywane prace na rzecz PSTC nie pobierają wynagrodzenia. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.

Celem Stowarzyszenia jest: Działanie na rzecz upowszechniania Tai Chi i sztuk pokrewnych ze szczególnym uwzględnieniem form opracowanych przez mistrza Moy Lin-Shin. Popularyzowanie zdrowotnych właściwości Tai Chi, wymiana informacji i doświadczeń związanych z Tai Chi pomiędzy osobami i instytucjami, stosowanie i upowszechnianie zasady pomagania innym. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: Organizowanie ćwiczeń i nauki Tai Chi. Organizowanie spotkań, pokazów, oraz innych imprez. Prowadzenie niedochodowej działalności wydawniczej o charakterze informacyjnym i popularyzatorskim. Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania w kraju i zagranicą.