Rejestracja Warsztatowa / Workshop Registration Form

Warsztaty Tai Chi prowadzący Ben Chung  27 – 30.06.2019 r.

Wpłaty (całość z posiłkami i noclegami) z tytułem „składka za warsztaty” prosimy dokonywać na konto:

PeKaO SA 92 1240 6595 1111 0010 7224 4929

koszt warsztatów:  100 zł za 1 dzień, 320 zł za 4 dni

Please make the payments entitled „workshop fee” to the account:

SWIFT CODE: PKOPPLPW,  PL 92 1240 6595 1111 0010 7224 4929

workshop fee: 75 €, for a one day 24 €

 

Pola zaznaczone * są wymagane / Fields marked with * are obligatory.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PSTC i wykorzystywanie ich zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 nr. 1000)

I consent to the processing of my personal data by the PSTC and use them in accordance with the Law of 10.05.2018 on the protection of personal data (Dz.U.2018 nr. 1000)