Składki Członkowskie

Regulamin płacenia składek członkowskich w zakładce: “Strefa członkowska”

Składka podstawowa: Składka z ulgą 40%:
- kwartalna 90 zł54 zł
- roczna 360 zł216 zł
- roczna minus 10% płatna do końca stycznia324 zł194 zł
Składkę należy wpłacać na podane konto:
Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi
Poznań 61-435 ul. Bielska 14
PeKaO SA 92 1240 6595 1111 0010 7224 4929
Składki należy wpłacać za kwartały kalendarzowe.
W tytule należy zaznaczyć za jaki okres.