Składki Członkowskie

Regulamin płacenia składek członkowskich w zakładce: „Strefa członkowska”

 Składka podstawowa: Składka z ulgą 40%:
- kwartalna 75 zł45 zł
- roczna 300 zł180 zł
- roczna minus 10%270 zł162 zł
Składkę należy wpłacać na podane konto:
Poznańskie Stowarzyszenie Tai Chi
Poznań 61-435 ul. Bielska 14
PeKaO SA 92 1240 6595 1111 0010 7224 4929